Behandeling – Tandfijn – Venlo

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Soms zal U een verdoving nodig hebben. Bij het toepassen van een verdoving kunnen er bijwerkingen optreden, deze kans is echter wel heel klein. Eventuele bijwerkingen die kunnen optreden na een verdoving in de mond zijn:

  • Tijdelijke pijn of irritatie op de plek van de injectie
  • Een bloeduitstorting op de plek van de injectie
  • Benauwdheid
  • Een verdoofd gevoel in aangrenzend gebied, zoals de neus, ogen of oren
  • Rode vlekken op de huid
  • Uitvalsverschijnselen

In enkele zeldzame gevallen treedt er een infectie of allergische reactie op na het toedienen van de injectie. Raadpleeg in dit geval zo snel mogelijk een arts.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Specialist in mondgezondheid

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op